Erelonen

VARLAW advocaten hanteert hetzij een uurloontarief, hetzij een afgesproken vergoeding, hetzij een combinatie met succesfee.

De tarifering is afhankelijk van de aard van de zaak, de kwalificatie van de betrokken advocaat, de dringendheid en de waarde van de behandelde zaak.

Naast erelonen worden kosten aangerekend aan de hand van gebruikelijke eenheden prestaties briefwisseling, secretariaat en eventueel voorgeschoten kosten zoals griffierechten e.a.

Op verzoek wordt een schriftelijke overeenkomst opgesteld.