Team


Marc Van Raemdonck

Praktijk
 • Bouwrecht
 • Overheidsopdrachten
 • Onroerend goed (alle contracten)
 • Ruimtelijke ordening
 • Faillissementsrecht en vereffeningen
 • Concessie, handelsagentuur en franchise

Vincent De Somer

Praktijk
 • Vennootschaps- en insolventierecht
 • Privaat bouwrecht
 • Vastgoedrecht

Johan Geerts

Praktijk
 • Overheidsopdrachten
 • Administratief recht
 • Bouw- en vastgoedrecht
 • Omgevingsrecht
 • Onteigeningen
 • Ambtenarenrecht

Caluwaerts Uytterhoeven

Netwerk

Internationale en corporate activiteiten worden gewaarborgd door verbondenheid met GALEXY.

Organiek correspondent Bourguignon Duquesne, Georges Clarenne Picar,  rue Victor Libert, 6900 Marche-en-Famenne.